Σάββατο 18 Αυγούστου 2018


Απο τις παρακλήσεις στον Ι.Ν.Θεοτοκου Παναγιας
 του χωριου.