Κυριακή 27 Νοεμβρίου 2011

Οι ετοιμασίες για την γιορτή μπάμπω 2011 ξεκίνησαν με
την συλλογή των ξύλων υπό την συνοδεία ''ξηράς τροφής''...
Φέτος θα είμαστε όλοι μας εκεί,αφιερωμένες οι φωτογραφίες
σε όλους που είναι μακριά από το χωριό!!!!