Πέμπτη 5 Ιουλίου 2007Η θέση του Χωριού στον γεωγραφικό χάρτη.
ΙΣΤΟΡΙΑ
Το χωριό είναι αρκετά παλαιό και από μαρτυρίες ηλικιωμένων συμπεραίνεται ότι τους ντόπιους κατοίκους της περιοχής ενίσχυσαν έποικοι Έλληνες από την Πελοπόννησο.
Η αρχική θέση του χωριού ήταν στην πεδινή έκταση του ερυθροποτάμου,2000 μέτρα ΒΔ της σημερινής θέσεως,στην θέση Εξοχή (πίρτς-φλι).Λόγω επιδιμίας που ενέσκηψε στο χωριό αναγκάσθηκαν να μετεγκατασταθούν στην σημερινή θέση.Μετά το 1922 ήρθαν και εγκαταστάθηκαν στο χωριό και αρκετές οικογένειες προσφύγων από την Ανατολική Θράκη.
Απο γραπτές μαρτυρίες έχουμε την πληροφορία ότι το χωριό το 1877 είχε 246 κατοίκους,εκκλησία και σχολείου συλλαβισμού με δάσκαλο ιερέα.Το 1884 είχε 70 οικογένειες,γραμματοδιδασκαλείο 15 μαθητέσ και δάσκαλο.Το σχολείο συντηρούσε η "Χριστιανική Αδελφότητα Κωνσταντινουπόλεως"
Οι πλουσιότεροι κάτοικοι και ισχυρότεροι μάλιστα ήταν οι Ιωάννης Αλεξανδρής,Μιχαήλ Ρίζου,και Μόσχος Μαυρουδής.
Οι ταφικοί σταυροί που βρέθηκαν στο νεκροταφείο του χωριού είναι μεταγενέστεροι του 1800 που σημαίνει ότι το Κουφοβουνο είχε οργανωθεί σε κοινωνία ανθρώπων πολύ πριν από την χρονολογία αυτή.
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Βρίσκεται 5 χιλιόμετρα δυτικά του Διδ/χου.
Το χωριό είναι κτισμένο πάνω σε δύο αντερείσματα με κατεύθυνση από τα δυτικά προς τα ανατολικά.Το ένα αντέρεισμα ξεκινά από το ύψωμα Τάφος 191μ. ακολουθεί βόρεια κατέυθυνση μέχρι το ύψωμα Ψήλωμα 118μ. και ανατολικά μέχρι το χωριό.Το δεύτερο ξεκινά πα΄λι απο το ύψωμα Τάφος ακολουθεί βορειοανατολική κατεύθυνση και καταλήγει στο ύψωμα Κορυφή 136μ.
Μεταξύ των δύο αυτών αντερεισμάτων υπάρχει χείμαρρος που παλαιά με το νερό του κινούνταν και μερικοί υδρόμυλοι.
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ
Απογραφή έτους 1991: Εγγεγραμμένοι 1.287 Μόνιμοι κάτοικοι 650
Απογραφή έτους 2001: Εγγεγραμμένοι 1,126 Μόνομοι κάτοικοι 604
Το υψόμετρο κυμαίνεται από 80-100m.
Το έδαφος στο νότιο μέρος είναι ημιορεινό και λοφώδες ενώ στο
Βόρειο πέφτει στο πεδινό τμήμα του Ερυθροποτάμου και συνιστάται απο
ασβεστόλιθους και κερατόλιθους.Στα πεδινά το υψόμετρο είναι 30-40m και σ σύσταση του εδάφους είναι αργιλώδης και αμμώδης.
Η πεδινή έκταση δικαιοδοσίας του χωριού στον Ερυθροπόταμο είναι 2,200
στρέμματα. Η συνολική είναι 21.385 στρέμματα εκ των οποιων τα 300 είναι ο οικισμός.Η καλλιεργήσιμη έκταση ανέρχεται σε 12.600 στρέμματα,6.000 στρέμματα καλύπτονται από δάση βελανιδιάς και θάμνων ενώ 1700 στρέμματα είναι βοσκότοποι.
Ευχαριστώ θερμά τον Πορτοζούδη Νίκο από το χωριό μας
για τις πολύτιμες πληροφορίες που μου διέθεσε.

Κυριακή 1 Ιουλίου 2007

Το χωριό μας απο ψηλά..