Τρίτη 3 Φεβρουαρίου 2015
Κηδεύτηκε την 1-2-2015 στο κοιμητήριο του χωριού
ο Γκιαουρούδης Αθανάσιος του Παναγιώτη ετών 86.
Αιωνία του η μνήμη και πάντα θα τον θυμόμαστε 
σαν ένα ευγενικό και χαμογελαστό
πρόσωπο!
Κηδεύτηκε την 24-10-2014 στο κοιμητήριο του χωριού
ο Πεχλιβανίδης Νικόλαος του Σταύρου ετών 58.
Αιωνία του η μνήμη και πάντα θα τον θυμόμαστε 
σαν ένα ευγενικό και χαμογελαστό
πρόσωπο!