Τετάρτη 27 Δεκεμβρίου 2017

Η συντήρηση του κοινοτικού καταστήματος συνεχίζεται
στο εσωτερικό με '"ιδία  μέσα"..Καλό κουράγιο...