Παρασκευή 6 Ιουλίου 2018

Κατόπιν εποικοδομητικής συνεργασίας μεταξύ του Προέδρου
 της Κοινότητας και του Πολιτιστικού Συλλόγου όλα τα κάγκελα
 επί του δρόμου καθώς και του σχολείου
βάφτηκαν από τις κυρίες του Συλλόγου!
Πολύ όμορφη εργασία και αποτέλεσμα σας ευχαριστούμε!


απομάκρυνση επικίνδυνου κλαδιού