Τρίτη, 6 Αυγούστου 2013

Αρτοκλασία στον Ι.Ν.Προφήτη Ηλία,του 50 ΛΧΜ
που εδρεύει στο χωριό μας!Από τις όμορφες
στιγμές και γεμάτες συγκίνηση για ένα αγαπητό
από ολους μας πρόσωπο!!Τον Διοικητή της
Μονάδας Ταγματάρχη Κύριο Σταμάτη Στεφάνου,
άξιου μνημόνευσης ανθρώπου που με την
παρουσία του στο χωριό χάρισε τον εαυτό του
στην διάθεση του καθήκοντος και της Πατρίδας,
τιμώντας τους ακρίτες κατοίκους της!!Δεν υπάρχουν σχόλια: