Κυριακή, 25 Αυγούστου 2013

       Απεβίωσε πριν από λίγες ημέρες και κηδεύτηκε στο χωριό η
                                          Παπαδοπούλου Ειρήνη του Αθαν.Ετών 73
                                                           Αιωνία της η μνήμη.

Δεν υπάρχουν σχόλια: