Κυριακή, 17 Οκτωβρίου 2010


Είναι η εποχή πουο χυμός από το σταφύλι ξεκινά την
αιώνια διαδικασία μετουσίωσης σε ''νέκταρ''και ''αμβροσία'',
ένα ταξίδι ζύμωσης όπου η χημεία στήνει ένα πανηγύρι
αισθήσεων και κάνει την όσφρηση και την γεύση να δέχονται
σιωπηλά τα όρια της αντοχής τους...

Κερνάμε λοιπόν σε όλους σας!!!