Πέμπτη, 28 Οκτωβρίου 2010

1958 Καφενείο Σαραντάκη Αθανάσιου
από δεξιά Γκιαουρίδης Δημήτριος,Παπαδόπουλος
Αθανάσιος,Βλασσακούδης Βλάσιος,Γκαχτίδης Αδάμ,
Βαιτσούδης Χαράλαμπος,Ρεισης Άλκης
,και το σκυλί ''Τζέννη''
1955 Γκιαουρίδης Δημήτριος στο
σπίτι κάτω στο ρέμα

Δεν υπάρχουν σχόλια: