Σάββατο, 18 Σεπτεμβρίου 2010

Κηδεία

Κηδεύτηκε σήμερα στο χωριό η Παπαδοπούλου Σοφία
του Παναγιώτη.Ετών 88

Δεν υπάρχουν σχόλια: