Σάββατο, 4 Σεπτεμβρίου 2010

Παντρεύεται σήμερα στην Εκκλησία του χωριού
την εκλεκτή της καρδιάς του ο Αλεξανδράκης Θ.
Φίλος και γείτονας!Του ευχόμαστε παντοτινά
χαμόγελα και με το καλό παιδικές φωνούλες...!!