Κυριακή, 28 Ιανουαρίου 2018

....η καθημερινότητα ενός τόπου περιλαμβάνει και τα άσχημα..
έτσι και το έτος 2017 είχαμε συγχωριανούς που απεβίωσαν
για το μακρύ ταξίδι της αιωνιότητας..
Κι επειδή η Ιστορία πρέπει να γράφεται γι΄αυτούς που
μένουν και γι΄αυτούς που θα έρθουν ας κάνουμε
την μνήμη τους γράμματα για να διαβαστούν
στο αχανές των χρόνων...
(θα ακολουθήσουν και ονόματα από το έτος 2016)
(Εάν υπάρχουν λάθη παρακαλούμε για τυχόν
διορθώσεις)

1ος 2017
Γκιαουρίδου Σωτηρία
Αλεξανδράκη Ζωή
 Αλεξανδράκης Αθανάσιος
2ος 2017  
Γκουλιαμάκη Γιαννούλα
3ος 2017
 Παπαδοπούλου Σύρμω , 
Δουλούδη Μαρία
4ος 2017
Πατσιαγκούδης Μιχάλης
5ος 2017
Παπαδόπουλος Γεώργιος
Τουτζιαρίδου Αθανασία
6ος 2017
Τζανίδου Μαρία
10ος 2017
Στεργάκη Σημερούδα
11ος 2017
Ανδρεάδου Χαρίκλεια
12ος 2017
Λουλουδάκης Γεώργιος

Δεν υπάρχουν σχόλια: