Παρασκευή, 23 Απριλίου 2010


1952 ΣΤΗΝ ΒΡΥΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ
ΚΑΒΑΚΙΩΤΗΣ ΑΞΙΩΤΗΣ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-,
ΒΑΣΣΑΚΟΥΔΗΣ ΔΡΑΚΟΣ,ΠΑΡΑΣΧΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ,
ΚΕΡΑΜΑΡΗΣ ΑΞΙΩΤΗΣ-ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ,ΓΚΙΑΟΥΡΙΔΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ

1955 ΚΑΒΑΚΙΩΤΗΣ ΑΞΙΩΤΗΣ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ,ΠΟΥΛΟΒΙΝΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ


1958 ΣΤΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ ΤΟΥ ΠΑΛΑΤΣΙΔΗ ΧΡΗΣΤΟΥ
ΣΤΗΝ ΡΕΜΑΤΙΑ


ΚΑΒΑΚΙΩΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ,ΒΟΥΛΓΑΡΟΥΔΗ ΜΟΡΦΩ,
ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗ ΤΖΟΥΛΙΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια: