Τρίτη, 29 Ιουνίου 2010

Δύο από τα πολύ παλιά σπίτια στο χωριό!
Αριστερά του κυρίου Παπαδόπουλο Χρήστο και
δεξιά του κυρίου Τζανίδη Γεώργιο.

Δεν υπάρχουν σχόλια: