Κυριακή, 29 Νοεμβρίου 2009

Ευχαριστώ τον Κύριο Βλασσακούδη Βλάση
για την διάθεση των φώτο!
Σαραντάκης Βασίλειος,Βλασσακούδης Αθαν.
Πρωτομαγιά
Κοπαρανίδης Χρήστος-Μαρία-Τούλα-Βούλα

Γκιαουρίδου Ευαγγελία,
Βλασσακούδη Μαργιτή

Βλασσακούδης Χαράλαμπος
Βλασσακούδης Παναγιώτης - Χαράλαμπος
Βλασσακούδης Βλάσης-Χαράλαμπος,
Γκαχτίδης Ευάγγελος

Βλασσακούδης Βλάσης-Τζανίδης Παναγιώτης
Βλασσακούδης Βλάσης-Παναγιώτης-Σύρμω-
Σύρμω
.
Βλασσακούδης Βλάσης-Παναγιώτης
1954 Βλασσακούδης Βλάσης-Καρασταμάτης Θαν.
Βλασσακούδης Βλάσης-Ιωάννης,
Κοπαρανίδης Χρήστος,Γκαχτίδης Γεώργιος,Τσεπελής Παν.

Βλασσακούδης Βλάσης-Γκαχτίδης Δημήτριος, Τσιορμπατζούδης Χρήστος
Βλασσακούδης Βλάσης,Τσιορμπατζούδης
Ευάγγελος,Χατζούδης Γεώργιος,Κιτσικούδης Δημήτριος,
Ριζούδης Δημήτριος,Τοπαλίδης Πασχάλης

Βλασσακούδης Βλάσης
Βλασσακούδης Αθαν.Αλεξανδράκης Θεοφάνης
Ανδρεάδου Τριανταφ.-Ζωζώ-Μαρία
Ανδρεάδου Αθανασία-Φιλιώ
Ανδρεάδου Αθανασία
Ανδρεάδης Ανδρέας-Χαρίκλεια, Αλεξανδράκης Νίκος-Μαρία,Πουλοβίνας Δημήτριος, Γκουλιαμάκης Εύαγγελος - Μαρία
2006 Κόρυμβος Παλατσίδης Στέφανος,Βλασσακούδης Βλάσης-Παναγιώτης, Ζαχάκης Ανδρέας,Δουλούδης Αδάμ
???

Δεν υπάρχουν σχόλια: