Σάββατο, 2 Μαΐου 2009

Πεχλιβανίδης Παναγιώτης,Τσιαφάκης
Μανούσης,Κυριακάκης Σταύρος,Ριζούδης Κώστας,
Βλασσακούδης Παναγιώτης,Παπαδόπουλος
Εύαγγελος

Πεχλιβανίδης Παναγιώτης
Πεχλιβανίδης Δημήτριος - Δημήτριος,
Διαμαντάκης Νικόλαος

Πεχλιβανίδης Δημήτριος - Μαρία, Γρουζίδης Γεώργιος - Σύρμω,Τασίου Κερασιά, Γκουλιαμάκη Βάγια,Γκουλιαμάκης Εύαγγελος
Πεχλιβανίδης Δημήτριος - Μαρία
ΠΕχλιβανίδης Δημήτριος
Λιολιοτάκη Παναγιώτα,Πεχλιβανίδου Μαρία,
Δουλούδη Σταυρούλα,Τσορμπατζούδη Ξανθή

Γρουζίδης Στύαρος,Σαραντάκη Φανή,
Τσιαφάκη Σοφία

Γρουζίδης Γεώργιος,Σταμπολάκης Δρόσος
Γρουζίδης Γεώργιος 1939
Γρουζίδης Γεώργιος
Γκουλιαμάκης Παναγιώτης - Βάγια,
Γρουζίδου Σύρμω

Γκαχτίδης Παναγιώτης - Βάγια
Γκουλιαμάκη Βάγια - Γιαννούλα
Γκουλιαμάκης Ευάγγελος - Μαρίνα
Γκαχτίδης Ευάγγελος

Αλεξανδράκης Αθανάσιος - Αλέξανδρος - Εύαγγελία,
Σαραντάκης Βασίλειος,Πεχλιβανίδης Δημήτριος-Μαρία,
Μπιδικούδης Ριζός

Πεχλιβανίδου Ιωάννα,Αλεξανδράκη Ξανθή,

Καραγιάννη Σύρμω,Σαβαλάκης Χρήστος - Βάγια,

Χατζηανδρέου Ευαγγελία,Τοπαλίδου Παναγιώτα,

Γκαχτίδης Χρήστος,Τσιαφάκη Βάγια,Γκαχτίδης Παναγιώτης,

Λαμπρακάκης Νικόλαος


Δεν υπάρχουν σχόλια: