Δευτέρα, 13 Απριλίου 2009

Διάθεση φωτογραφιών από την Κυρία Γκαχτίδου Λαμπρινή

Γκαχτίδης Γεώργιος,Διαμαντάκης Ηλίας,
Σαραντάκης Γεώργιος.
Γκαχτίδης Γεώργιος,Σαραντάκης Γεώργιος,
Βουλγαρούδης Βλάσιος,Πεχλιβανίδης Δημήτριος,
Διαμαντάκης Ηλίας - Στάυρος.


Γκαχτίδης Χρήστος,Ριζούδης Ζήσης.
Γκαχτίδης Χρήστος,Τσιαφάκης Μαν.
Γκαχτίδης Γεώργιος,Τσεπελής Κων/νος,
Ζαχάκης Ανδρέας.
Γκαχτίδης Χρήστος,Χρήστος,Βουλγαρούδης Γ.
Γκαχτίδης Χρήστος,Αλεξανδράκης Θεοφάνης
Γκαχτίδης Γεώργιος - Χρήστος - Λαμπρινή.


Δεν υπάρχουν σχόλια: