Τετάρτη, 1 Απριλίου 2009

Δημοτικό Σχολείο (ΚΕΚ)

Το σχολείο στο χωριό μετατρέπεται σε Κ.Ε.Κ.
(Κέντρο Επαγγελματικής
Κατάρτησης),με απλά
λόγια θα αποτελεί αφετηρία για κάθε είδους
επαγγελματικά σεμινάρια,που θα εκδίδονται μέσω
κοινοτικών επιδοτήσεων!
Μία επιλογή που τοποθετεί
το χωριό μας τόπο καισημείο αναφοράς,για όλους
αυτούς που
στο μέλονθα παρακολουθούν οποιαδήποτε
σεμινάρια
τόσο σεάτομα από το χωριό,αλλά και σε
ολόκληρη την περιφέρειαΔιδυμοτείχου!

Για το σκοπό αυτό οι αίθουσες διαμορφών
ονται σε γραφεία
και διδακτήρια,με την τοποθέτηση κλιματ
ιστικών συστημάτων
και σύγχρονου ηλεκτρονικού και τηλεπικοι
νωνιακού
εξοπλισμού..!!
Δείτε όπως είναι η κατάσταση σήμερα!

Δεν υπάρχουν σχόλια: