Τρίτη, 3 Μαρτίου 2009

Διάθεση φωτογραφιών από τον Κύριο Κουτερίδη Γραμμένη


Ριζούδης Χρήστος,Κουτερίδης Γραμμένης, Αθήνα

1964 Κουτερίδης Γραμμένης ,Αθήνα

1958
Οικογένεια Κουτερίδη Αθανάσιου-
Αργυρώ.
Μαρία,Γραμμένης,Σταυρούλα,Ηλίας,Σταμάτης.

Δεν υπάρχουν σχόλια: