Τρίτη, 3 Φεβρουαρίου 2009

Διάθεση φωτογραφιών από τον Διαμάντακη Σταύρο 2

Διαμαντάκης Βασίλης


Διαμαντάκης Ιωάννης
Διαμαντάκης Νικόλαος
Αλεξανδράκη Γεωργία
Μία παλιά ωραία παρέα...
Διαμαντάκης Ελευθ,Μαυρουδής Αυαν,Ριζούδης Ιωαν, Βουλγαρούδης Βλάσιος

Διαμαντάκης Σταύρος και Διαμαντάκης Σταυρος
Τοπαλίδης Πασχάλης,Καδιανόπουλος Παν,
Δουλούδης Πάρης
,Κυριακάκης Χρήστος
Διαμαντάκης Σταυρος,Σαραντάκης Σταυρος
Διαμαντάκης Ελευθ.Πεχλιβανίδης Αθαν.Πεχλιβανίδης Νίκος

Τασίου Αθαν,Κυριακάκης Σταύρος,Δουλούδης Ιωάν, Γκουλιαμάκης Ευαγ.
Πεχλιβανίδης Αθανάσιος 1984
Κυριακάκης Χρήστος
Αλεξανδράκης Ηλίας

Δεν υπάρχουν σχόλια: